פרק 4 זווית חקר העולם הפנימי – ידיעה

תהליך טיהור התודעה  – מוסריות, תשומת-לב וריכוז, תובנות
 
*לקריאה יותר מפורטת ממליץ על הספר "דיגהה ניקאיה" – קובץ השיחות הארוכות מתוך הכתבים הבודהיסטים שיחה מספר 2 – פירות הפרושים. תרגום של שי שוורץ.
 
"המנע מלעשות רע
טפח את הטוב
טהר את תודעתך
זהו הלימוד של המורים הערים"
 
תהליך טיהור הנפש (טיהור התודעה) מוביל ממצב של שעבוד, בורות למצב של שחרור, ידיעה.
 
3 אבני היסוד מהבסיס לקודקוד:
 
מוסריות (sila)
תשומת לב וריכוז (samadhi)
תובנות – חוכמה המגיעה מהתנסות ישירה (pania)
 
כפי שהוסבר קודם, ההכרה כמטאפורה היא כמו אגם.
כמטאפורה כשאנו שומרים על מוסריות אנו שומרים על מי האגם נקיים.
כמטאפורה כששוקטים הגלים על פני מימי האגם זהו מצב של ריכוז.
כמטאפורה כשעולה היכולת להתבונן ולחדור לעומק מימי האגם עולות התובנות.
ללא המוסריות מימי האגם יהיו מזוהמים. אפילו אם נצליח להשקיט את מימי האגם עדיין לא תעלה היכולת להתבונן ולחדור לעומק מימי האגם.
ללא ריכוז פני שטח מימי האגם יהיו מלאי הפרעות. אפילו אם מימי האגם יהיו נקיים עדיין לא תעלה היכולת להתבונן ולחדור לעומק מימי האגם.
על כן בכדי שתתרחש התובנה זה מותנה במוסריות וריכוז גם יחד.
 
"זהו מוסר, זהו ריכוז, זוהי חוכמה.
כאשר מוטמע מוסר בריכוז הוא מביא תועלת ופירות רבים.
כאשר מוטמע ריכוז בחוכמה, היא מביאה תועלת ופירות רבים.
תודעה בה מוטמעת חוכמה הופכת חופשיה לחלוטין מהנגעים המנטאליים, כלומר, מזיהומי (תשוקות) החושים, (תשוקות) התהוות, השקפות מוטעות ובורות."
 
מוסריות (sila)
 
המוסריות מהווה את בסיס לתהליך טיהור הנפש.
הצווים הבסיסיים של המוסריות מכוונים לאי פגיעה בעצמי וביצורים אחרים.
לאחר מכן יש צווים נוספים כדי לעזור לנו בתהליך של טיהור הנפש.
ללא הבסיס, על אף שאפשר להשיג יכולות מסוימות, לא נתקדם בתהליך.
להפך ללא הבסיס עדיף לא לנסות להגיע ליכולות מסוימות כי זה עלול לגרום לתוצאה הפוכה של גאוותנות ואשליה עצמית אף גדולה יותר.
ללא הבסיס, ללא היסודות אנו בונים מגדל שסופו להתמוטט ברעש גדול.
 
תשומת-לב וריכוז (samadhi)
 
תשומת הלב
תשומת לב – המקום שבו המודעות היא הגבוהה ביותר.
תשומת לב – לשים את הלב.
לשים – רומז על פעולה ללא מאמץ. לשים, להניח, לנוח.
את הלב – טומן בחובו משמעות של מרכז, אמצע, מהות, מודעות, ידיעה.
 
תרגיל כדי להתיידע לתשומת הלב :
יש לשים 2 אובייקטים על שולחן ולהתבונן על אובייקט אחד בלי להסיט את העיניים ממנו.
לאחר מכן להסיט אך ורק את תשומת הלב לאובייקט השני מבלי להזיז את העיניים מהאובייקט הראשון.
כך שנראה את האובייקט השני טיפה מטושטש כיון שהוא לא נמצא במרכז שדה הראייה.
ע"י תרגיל זה ניווכח כי ניתן להעביר תשומת לב, המקום שבו המודעות גבוהה ביותר, בצורה רצונית.
כמו כן ניווכח שהרגל המיינד הוא שתשומת הלב נמצאת במרכז שדה הראייה וזה די קשה לשמור את תשומת הלב על האובייקט השני מבלי להזיז את העיניים. 
בתפקוד יומיומי רגיל עוברת תשומת הלב, המודעות בתדירות גבוהה בין כל סוגי הגלים המופיעים על גבי ההכרה:
הגוף – kaya
התחושות המנטאליות – vedana
המחשבות – mind
5 החושים הקולטים רשמים מבחוץ – mind object
 
לדוגמא כשאנו מדברים עם מישהו תשומת הלב עוברת מהראייה, לשמיעה, למחשבה, לתחושות הגוף, וכו' בתדירות גבוהה מאוד
 
ריכוז
השארת תשומת הלב בצורה רצונית על אובייקט אחד.
ריכוז זוהי מיומנות הניתנת לפיתוח על ידי אימון.
 
כאשר אובייקט הריכוז הוא פנימי ביחד עם בסיס מוסרי מתחיל תהליך טיהור הנפש (mind).
בדרך כלל בתחילה האובייקט הפנימי יהיה הנשימה. תשומת לב לנשימה, ריכוז על הנשימה. (anaprana sati).
כאשר תשומת הלב מופנית כלפי פנים, תשוקות, כעסים, פחדים, משקעים וכו' שנמצאים בדרך כלל בתת-מודע באופן רדום, עולים ומתגלמים על גבי ההכרה בצורה של מחשבות רבות.
הרצון המודע הוא להשאיר את תשומת הלב על הנשימה ולהגיע לרגיעה אולם ברגע שעולה מחשבה תשומת הלב עוברת אליה מיידית על אף הרצון המודע.
לעיתים עולה הרצון לעצור את המחשבות המתרוצצות ללא הרף ומפריעות לריכוז.
לא ניתן לעצור את המחשבות על ידי הרצון המודע.
הרצון המודע הוא מחשבה בעצמו…
 
זוהי תובנה ראשונה המגיעה מתהליך טיהור הנפש (pania) – תובנת השעבוד
הבחירה החופשית, הרצון המודע היה להשאיר את תשומת הלב על הנשימה, להירגע… עוד לפני ששמתי לב (תרתי משמע) תשומת הלב עברה למחשבות…נעלמה שלוות הנפש (המיינד)…איני מסוגל לעצור את זרם המחשבות…נלקחה ממני הבחירה החופשית…
תובנה שהחופש והשעבוד, הגאולה והעבדות נמצאים בתוכי…
השעבוד הוא מצב נתון…נקודת פתיחה…אולם הוא ניתן לשינוי…זה תלוי בי ואני אחראי לכך…
 
אז מהו המקור, הסיבה הראשונית לשעבוד?…
האם אלו המחשבות שמתרוצצות ללא הפסק וללא שליטה ומפריעות לריכוז ולרגיעה?…
 
המחשבות הן התוצאה. הסיבה היא התשוקות.
 
 הקשר בין התשוקות למחשבות
 
כמטפורה, הגלים, גלי המחשבות המופיעות על גבי ההכרה, הרובד המודע (viniana), הם התוצאה והסיבה, נמצאת בעומק מתחת לפני השטח, מתחת לגלים, ברובד התת-מודע (sankara).
תשוקות, פחדים, כעסים, זיכרונות וכו' שבמאגר התת-מודע הם המקור המניע את המחשבות.
המחשבות הן המתווכות בין החלק התת-מודע  לחלק המודע .
כדי שתשוקה תתגשם,  עליה לעבור המרובד התת-מודע לרובד המודע.
זה מתבצע בתיווך המחשבה.
תשוקות, כעסים פחדים זיכרונות וכו' שטבועים במאגר התת-מודע (הסנקארה) עולים להכרה (viniana) בצורת מחשבות שיוצרות גל, הפרעה בכל אחד מאזורי החושים של ההכרה. (כפי שתואר בפרק של ההכרה. בדרך כלל המחשבה תופיע באזור השמיעה כ"דיבור פנימי" או באזור הראייה כדימוי חזותי)
 
לדוגמא תשוקה בתת-מודע לבית.
התשוקה עולה מהרובד התת-מודע לרובד המודע בתיווך המחשבה.
למשל עולות מחשבות שמופיעות באזור השמיעה של ההכרה "אני רוצה לקנות בית" "כמה עולה בית?" "כמה כסף יש לי?" "כמה אני מרוויח?" "כמה שנים ייקח להחזיר את ההלוואה?" "כמה ההורים יוכלו לעזור?" וכו'
מחשבות שמופיעות באזור הראייה של ההכרה יוצרות דימוי של הבית שאני רוצה שיהיה לי.
תשוקה הנמצאת בתת-מודע כגון זו, מייצרת מחשבות רבות ללא הפסק על גבי ההכרה.
באופן הפוך במידה ולא הייתה תשוקה לבית מן הסתם לא היו עולות מחשבות תשוקה לבית.
כדי שתשוקה תתגשם,  עליה לעבור המרובד התת-מודע לרובד המודע. זה מתבצע בתיווך המחשבה.
התשוקות הרבות בתת-מודע (סנקארה) גורמות לכך שמופיעות מחשבות רבות על גבי ההכרה ללא הפסק.   
ככל שיש יותר תשוקות, פחדים, כעסים, זיכרונות וכו' במאגר התת-מודע כתוצאה מכך, באופן טבעי תהיה ההכרה מלאת מחשבות, הכרה שאינה רגועה, הכרה שאינה מאוזנת.
ככל שפוחתות התשוקות פוחתות המחשבות, ההכרה הופכת לרגועה, בהירה, מאוזנת ונוחה לריכוז.
 
טיהור המיינד (הנפש) מתייחס לטיהור המאגר התת-מודע.
השתחררות מתשוקות, פחדים, כעסים ואשליות שנמצאים במאגר התת-מודע (הסנקארה).
 
ומה הסיבה לתשוקות?…
הבורות (avijia), חוסר הידיעה, חוסר ידיעת המהות.
במידה והייתה בנו הידיעה, היינו יודעים שכל מה שאנו משתוקקים אליו נמצא ממש כאן, ממש עכשיו…
הדבר שאנו משתוקקים אליו לעולם לא עזב ולעולם לא יעזוב אותנו…הוא מהותנו…רק שאנו עיוורים לראותו…
זה כמו אדם שמחפש את משקפי השמש שלו בכל מקום חוץ ממקום אחד…על פניו…הוא אף פעם לא נעצר בכדי לשים לב שמה שהוא מחפש נמצא איתו כל הזמן…
 
"אבל איך אפשר לחיות בלי תשוקות?…התשוקות נותנות את טעם החיים, את הסיבה לחיות!…"
תנסה להיזכר איך היית כילד…ללא תשוקה לבית, תשוקה לאוטו, תשוקה לבן/בת זוג, תשוקה לילדים, תשוקה למין, תשוקה לכסף וכו' … איך פעם החיים היו פשוטים, טהורים, אז חיית ללא צורך בסיבה לחיות…אתה פשוט חי בשלוות נפש ללא מחשבות מיותרות…
כל התהליך מכווין לחיים יותר פשוטים, יותר טהורים, יותר מוסריים, יותר הרמוניים, יותר מאושרים. כל אחד לפי יכולתו ורצונו.
 
ומה הסיבה לבורות?…
הבורות היא השעבוד…זהו מצב נתון…נקודת פתיחה…
אולם מצב זה ניתן לשינוי בתהליך של טיהור הנפש…זה תלוי בי ואני אחראי לכך…
 
*בהמשך: 4 האמיתות והדרך הנאצלת בעלת שמונה האיברים
 
כאשר תשומת הלב מופנית כלפי פנים, תשוקות, כעסים, פחדים, משקעים וכו' שנמצאים בדרך כלל בתת-מודע באופן רדום עולים ומתגלמים על גבי ההכרה בצורה של מחשבות רבות.
לעליית המשקע מהרובד התת-מודע לרובד המודע פעמים רבות משתמשים בביטוי "עלתה לי סנקארה".
הסיבה שמשתמשים במילה סנקארה היא, כיון שהמשקעים שמורים במאגר התת-מודע (הסנקארה). כל תהליך טיהור הנפש (המיינד) הוא תהליך של השתחררות מתשוקות ומשקעים שברובד התת-מודע.
"עליית הסנקארה" היא עליית תשוקה, משקע מהרובד התת-מודע לרובד המודע. מתבטא בהכרה בצורה של מחשבות ותחושות מנטאליות אינטנסיביות המהוות מכשול, הפרעה לריכוז ולרגיעה.
זהו הטיהור, ההשתחררות מהתשוקה שנחווה בצורה של מחשבות ותחושות מנטאליות אינטנסיביות.
על ידי התבוננות במה שעולה להכרה ללא שיפוט, ללא משיכה ודחייה מתחילה ההשתחררות.
בדרך זו תשוקות, פחדים, כעסים, משקעים וכו' עולים מהמאגר התת-מודע להכרה, למודעות ומשתחררים.
על ידי הבנה ונתינת אמון בתהליך מתבסס בתוכי אימון יציב ומתמשך.
בדרך זו על ידי השתחררות מתשוקות, כעסים, פחדים, משקעים וכו' נרגעת ההכרה ועולה הריכוז.
הריכוז עולה כשתשומת הלב יציבה ובלתי מופרעת.
הריכוז מביא להשקטת הגלים בהכרה, הכרה מאוזנת.
 
הכרה מאוזנת, מצב המשלב רגיעה ומודעות. זה מצב ביניים בין ערנות לשינה ללא חלומות.
 
מאפייני הערנות                              – מודעות 
                                                     – חוסר רגיעה, תנועה
מאפייני שינה עמוקה ללא חלומות       – חוסר מודעות 
                                                     – רגיעה, סטטיות
 
כשההכרה נוטה לכיוון הערנות עולה בהכרה חוסר רגיעה, חוסר שלווה, הרצון לזוז.
כשההכרה נוטה לכוון השינה עולה בהכרה חוסר מודעות, הרצון לישון.
כשההכרה מאוזנת באים לידי ביטוי מאפיין המודעות של הערנות עם מאפיין הרגיעה, סטטיות של השינה ללא החלומות.
 
 
תובנות (pania)
 
התובנה היא חוכמה המגיעה כתוצאה מהתנסות ישירה, חוויה ישירה.
בלתי ניתן להעביר למישהו אחר התנסות ישירה.
לדוגמא, החווית ההתנסות בטעם התפוח. בכדי שמישהו אחר שמעולם לא טעם את התפוח יבין חוויה זו, עליו לטעום תפוח. זו התנסות ישירה.  כל המילים והתיאורים שבעולם לא יצליחו להעביר את חוויה זו.
ישנן תובנות המגיעות כתוצאה של תהליך חשיבתי, אולם התובנות הקשורות בהתנסות ישירה, במהות הקיום, מהות הידיעה, הן תובנות העולות במצב של שקט מחשבתי.
שקט מחשבתי בשילוב עם מודעות בהירה, זהו ריכוז נכון המביא בעקבותיו תובנה.
 
המודעות מותנית במצב של ערנות
כאשר אנו ערים יש מודעות, כאשר אנו ישנים שינה ללא חלומות אנו במצב של חוסר מודעות.
אולם מה קורה כשאנו מתעוררים והמודעות חוזרת?
אנו מודעים לכך שהיינו במצב ללא מודעות…
הכיצד?
איך אנו יכולים לדעת שהיינו במצב ללא מודעות אם לא היה בנו מרכז ש"ער" לכך, מרכז ה"עד" לכך?
כשהיינו במצב של שינה ללא חלומות, נשאר רק אותו מרכז "ער" אותו "עד" שבתוכנו ללא המודעות המתלווה לערנות.
אז מהו המרכז ה"ער" שבתוכנו גם כשאנו ישנים ללא מודעות, הגורם לכך שנדע שהיינו במצב ללא מודעות?
להיות מודע למרכז ה"ער" שבנו להיות מודע ל"עד" שבנו לשם התהליך מכווין.
להיות מודע למרכז ה"יודע" שבנו הקיים ללא תנאי…
 
השקטת הגלים על פני ההכרה מאפשרת להתבונן לעומק, לרובד התחושות המנטאליות.
השקטת הגלים על פני ההכרה מאפשרת להתבונן בעצמי, בתרכובת גוף-נפש כפי שהם באמת.
השקטת הגלים על פני ההכרה מאפשרת להתבונן בעולם כפי שהוא באמת.
בדרך זו מסתיים השעבוד. בדרך זו מסתיימת הבורות.
בדרך זו כשהנפש טהורה וכשההכרה היא כמו אגם צלול ושקוף ללא גל המעכירה,
עולה תובנת הידיעה.
 
מתוך הספר:
"וכך עם תודעה מרוכזת, מטוהרת ונקייה, חסרת דופי, חופשייה מזיהומים, נוחה, מוכנה, מבוססת ושלווה, הוא מכוון ומטה את תודעתו לידיעת חידלון הנגעים המנטאליים.
והוא יודע כפי שזה באמת: 'זה מקור הסבל.'
הוא יודע כפי שזה באמת: 'זוהי דרך התרגול המובילה לקץ הסבל.'
הוא יודע כפי שזה באמת: 'אלו הנגעים המנטאליים.'
הוא יודע כפי שזה באמת: 'זהו מקור הנגעים המנטאליים '
הוא יודע כפי שזה באמת: 'זהו קץ הנגעים המנטאליים'
הוא יודע כפי שזה באמת: זוהי דרך התרגול המובילה לקץ הנגעים המנטאליים'
ובאמצעות ידיעה וראיה תודעתו משוחררת מהנגעים המנטאליים של תשוקה חושית, מהנגעים המנטאליים (מהתשוקה) של קיום, ומהנגעים המנטאליים של בורות
והידיעה מופיעה בו.
זהו השחרור…"
 
 ידיעה – "כל תנועה, כל שינוי, כל תופעה מחייב תווך, מהות על גביו יתרחש השינוי."
 
הידיעה ניתנת רק לידיעה לא להבנה.
ניתן להבין מה לא ניתן להבנה…
 
תווך, מהות הידיעה קיים תמיד גם כשאין מודעות…
תווך, מהות הידיעה קיים ללא תנאי… ללא התחלה וללא סוף…
על פניו מופיעות כל התופעות, כל מה שמופיע וחולף, כל המשתנה, כל הזמני…
מהות, תווך בלתי נתפס, שממנו נובע הזמן החומר החלל והיקום כולו…
המהות התווך ממנו נובעות כל התופעות ואליו חוזרות כל התופעות…ממנו אני נובע ואליו אחזור…
תווך האין. יש מאין. "דע מאין באת ולאן אתה הולך"   ,  "דע כי מהאין באת ואל האין אתה הולך"…
כאוקיינוס אינסופי, נצחי, התווך שעל פניו מופיעים הגלים כל התופעות, כל מה שמופיע וחולף, כל המשתנה, כל הזמני…
ההכרה והחושים, שגם הם תופעה, יכולים לתפוס ולהבין רק את הגלים, התופעות שעל פני האוקיינוס האינסופי…לא את מהותו של האוקיינוס עצמו… 
 
תובנת הידיעה –  מודעות למהות התווך שממנו נובעות כל התופעות…ידיעת תווך הידיעה…
                        מודעות המודעת לעצמה כידיעה טהורה….
                        ידיעה המודעת לעצמה כידיעה טהורה…
                        היודע, היודע את היודע…
                        ידיעה…
 
אחדות, הווה, הוויה, קיום, אמת, אושר,חופש, אהבה, ידיעה אינסופיים…
 
ככל שנכנסים לעומק… מילים …  ונשארת הדממה…
כמו שעל פני השטח נמצאים הגלים  ובעומק המיים, המהות שעליה נישאים הגלים…
 
פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s